Acords de l’Assemblea General Extraordinària del 7 de setembre de 2018

1. Renovació de la junta directiva

S’aprova per aclamació dels assistents, l’actualització de la junta directiva, i queda de la següent manera:

  • President: Miquel Reverte i Mariné
  • Secretària: Elena Bolaños Baquero
  • Vicepresidència: Caterina Martí Pericot
  • Tresoreria: Aurelio Fernández Baviera
  • Vocals: Josep Maria Jimenez García, David Joanpere i Poblet

2. Festa de temàtica LGTBI al Santuari

Van contactar des del barri del santuari de Reus, per que en les seves festes del barri, el volien fer amb temàtica LGTBI i ens van demanar la nostra col.laboració. Miquel Reverte ja els hi va comentar quina és la situació actual de la nostra entitat i que els membres actius som reduïts i de «certa edat». Si que es va acordar que se’ls ajudaria a fer una mica difusió.

3. Reunions d’H2o

S’ha acordat canviar el dia de les reunions setmanals dels divendres a un altre dia de la setmana. Queda pendent de definir quin serà el nou dia.

4. Altres

Hem tornat a presentar la subvenció per al programa de Garantia Juvenil i poder tenir una persona jove en pràctiques remunerades.

A partir d’ara es pagaran les quotes anualment a primers d’any.

S’ha activat de nou la Comissió de la Sida a Reus, i formem part com a entitat.