CiU i PP, en contra de declarar Reus municipi respectuós amb la diversitat sexual

Alícia Alegret (PP) i Carles Pellicer (CiU) - Foto: Aj. de ReusL’equip de govern de l’Ajuntament de Reus, format pels grups municipals de Convergència i Unió i Partit Popular i liderat per Carles Pellicer i Alícia Alegret, ha votat en contra de declarar Reus municipi per la diversitat sexual.

La votació es va produir en el darrer ple celebrat el passat 28 de febrer de 2014, a partir d’una moció presentada pel regidor de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), David Vidal, en representació del Col·lectiu H2O. La moció comptà amb el vot favorable de tots els grups de l’oposició (PSC, AraReus i CUP).

Des d’H2O lamentem profundament la decisió dels regidors de CiU i el PP de votar en contra d’una moció que únicament buscava normalitzar la diversitat afectivo-sexual en el dia a dia de la ciutat. Municipis d’arreu de Catalunya, com Torelló o Manlleu, han començat a aprovar mocions similars i, lamentablement, l’equip de govern de Reus ha decidit posar a la ciutat a la cua en la defensa dels drets de les persones homosexuals i contra l’homofòbia.

A continuació us detallem el text de la moció presentada per la CUP en nom d’H2O:

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP), EN REPRESENTACIÓ DEL COL·LECTIU DE GAIS, LESBIANES, BISEXUALS I TRANSEXUALS DEL CAMP DE TARRAGONA H2O, PER A LA NORMALITZACIÓ DE LA DIVERSITAT I LLIBERTAT SEXUAL

Des del final de la dictadura franquista, el moviment d’alliberament lèsbic, gai, transsexual (LGT+), al nostre país, ha anat assolint diferents victòries importants. Des de la derogació de la llei de perillositat social (que havia substituït a la de vagos y maleantes), fins a l’obtenció del dret al matrimoni civil i a l’adopció. S’ha avançat pel que fa a drets, visibilitat, acceptació i tolerància, és cert. Però aquests avanços en els drets bàsics no s’han traduït, encara, en avanços en les llibertats per a lesbianes, gais i transsexuals.

Tot i això, com que hi ha un grup important de gent que és exclosa de la vida social normalitzada, s’han creat espais exclusius per a aquestes persones. Això sí, limitats a determinats barris de Barcelona, Palma o València. Aquests espais han esdevingut, més que espais de llibertat, zones elitistes on si no reprodueixes un determinat estereotip (que no representa en cap cas el col·lectiu LGT+) no hi tens lloc. En aquests espais, a més, es tendeix a invisibilitzar a lesbianes, a transsexuals i a la resta de diversitat no heteronormativa.

Però a la major part de ciutats petites i mitjanes, així com a la resta de pobles i comarques del país, ni tan sols han aparegut (amb molt petites excepcions) aquests espais del denominat “ambient gai”. Al ser, a més, zones tradicionalment més conservadores, les lesbianes, els gais i les persones transexuals han tendit a escapar-ne. Hi ha hagut, durant molts anys, un exili LGT+ des del poble cap a la capital. Aquest exili ha afavorit la “guetització” del col·lectiu en determinats barris de les capitals i la invisibilitat a la resta de ciutats, pobles i comarques. Reus no és una excepció.

Aquestes problemàtiques han estat compensades sovint per la lluita constant de les organitzacions d’alliberament LGT+, malgrat que aquestes han tingut més o menys força depenent de la zona del país. Tota aquesta feina d’anys ha esdevingut imprescindible per als avanços viscuts en aquesta lluita.

Malgrat aquesta intensa lluita, però, la realitat és que l’homofòbia i la transfòbia continuen ben presents al nostre context més immediat: a les escoles i als instituts, a la feina, al carrer, als espais de lleure… Caldrà, doncs, dedicar encara molts més esforços en la lluita per l’alliberament LGT+, i la col·laboració activa i compromesa de les institucions públiques pot esdevenir una ajuda importantíssima.

És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, en representació del Col·lectiu de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transexuals del Camp de Tarragona H2O, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Que Reus sigui declarat municipi per la diversitat sexual, la normalització social del fet gai, lèsbic i transsexual i contra l’homofòbia i la transfòbia.

Segon.- Instar als centres educatius a aplicar plans d’estudis, cursos i tallers sobre la diversitat sexual on s’expliqui el fet homosexual i transsexual de forma objectiva, clara i sense prejudicis.

Tercer.- Elaborar un tríptic informatiu sobre les reivindicacions del col·lectiu LGT+ i que incorpori, a més, informació sobre les organitzacions d’alliberament LGT+ del país.

Quart.- Engegar campanyes públiques de sensibilització sobre el fet LGT+. Per exemple, potenciant que la televisió local faci alguna campanya contra l’homofòbia i la transfòbia.

Cinquè.- Garantir que als diversos espais municipals per a joves es treballi per a la normalització del fet LGT+, així com que s’hi millorin els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais i transsexuals.

Sisè.- Garantir que en els espais municipals per a gent gran hi hagi protocols d’acollida a persones grans lesbianes, gais i transsexuals. Fer el mateix en els centres de salut mental que depenguin de l’Ajuntament.

Setè.- Garantir que el cos municipal de Policia tingui i compleixi protocols per atendre casos d’homofòbia i de transfòbia que assegurin una bona i justa atenció de les persones afectades per atacs homòfobs o transfòbics.

Vuitè.- Potenciar que a la biblioteca del municipi s’ampliï el fons bibliogràfic i de revistes sobre la lluita LGT+.

Novè.- Potenciar espais d’oci no consumista on el col·lectiu LGT+ pugui expressar-se en llibertat, així com penalitzar els negocis on hi tinguin lloc actituds homòfobes o transfòbiques.