Comptes anuals

Acompliment d’obligacions tributàries

El Col·lectiu H2O compleix amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A més, ha estat declarada com entitat sense ànim de lucre exempta d’I.V.A., segons el paràgraf 8 de l’article 20, de la llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Resum de la comptabilitat de l’any 2016

Taula ingressos 2016

Gràfic ingressos 2016

Taula despeses 2016

Gràfic despeses 2016