L’entitat

H2O, Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual (GLBT) del Camp de Tarragona té com a objectiu principal dignificar i millorar la situació de les persones homosexuals i transsexuals a la nostra societat, a tots els seus àmbits: treball, oci, joventut, família, gent gran, cultura, política, etc … i molt especialment en l’educació, entenent aquesta com a eina transformadora d’una realitat que ens deixa de banda.

Aconseguir que la homosexualitat es tracti habitualment i d’una forma desconflictivada als centres d’estudis del Camp de Tarragona, dotant de mitjans i recursos tant als docents com al joves i les seves famílies per entendre la sexualitat en la seva diversitat i així ajudar a aquells que en algun moment puguin tenir dificultats per comprendre com és ell o com és la seva filla, el seu germà, l’alumne, la seva amiga amiga, el seu pare, la seva mare, etc.

Crear un espai de trobada per totes aquelles persones que en funció de la seva orientació sexual se sentin discriminades. Un lloc en el qual l’ajuda mútua i la recerca de l’autoconeixement siguin constants en el dia a dia.

Fomentar la visibilitat de les persones GLBT als nostres pobles i ciutats per assolir els drets que la societat democràtica ens atorga però que la societat majoritàriament heterosexual ens nega.

Combatre l’homofòbia a totes les seves expressions amb mitjans cívics, pacífics i pedagògics.

Generar una dinàmica de grup de la comunitat GLBT al Camp de Tarragona, per aconseguir que les nostres reivindicacions i necessitats siguin ateses, tenint en conta la especificitat del fet de ser homosexual fora d’una gran ciutat (Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, etc.).

Aconseguir que les diferents administracions realitzin polítiques dirigides específicament cap a la nostra comunitat i que tinguin com a objectiu superar les diferents situacions discriminatòries que patim.

Donar a conèixer el fet homosexual fugint dels estereotips que ens encasellen. Lluitar contra la imatge preconcebuda i malintencionada que s’ha difós dels GLBT. Fer saber que els gais, les lesbianes, els transsexuals i els bisexuals no som d’una manera concreta, que som diversos.

OBJECTIUS DE LES NOSTRES ACTIVITATS

  • VISIBILITAT: Aconseguir la visualització de les diferents maneres d’entendre l’afectivitat és l’objectiu principal del col·lectiu en totes les seves actuacions i presentacions. També la visibilitat de les persones amb VIH-SIDA i el trencament dels prejudicis i de les reticències socials i laborals que aquesta generi també formarà part del nostre treball.
  • EDUCACIÓ: Millorar la situació social, jurídica, laboral, institucional, pública i cultural de les persones GLBT (gais, lesbianes, bisexuals I transsexuals) mitjançant una tipologia d’assessorament i formació especialitzada en les seves problemàtiques socials, culturals, laborals, educatives, etc. Es treballarà per la prevenció del VIH-SIDA, les malalties de transmissió sexual (MTS) i la promoció de la salut psicoafectiva.
  • SENSIBILITZACIÓ: Dotar a les institucions, entitats, centres de treball i d’ensenyament, associacions, mitjans de comunicació i a les administracions del Camp de Tarragona d’un referent associatiu per tal d’informar-los de les necessitats, problemàtiques i característiques de la comunitat GLBT del Camp de Tarragona. Així mateix, es farà un especial èmfasi en la sensibilització envers les persones afectades de VIH-SIDA.
  • SOCIALITZACIÓ: Potenciar, des del col·lectiu, la participació i l‘associacionisme, creant un punt de trobada estable i organitzant un espai comú de reflexió, que ofereixi respostes i solucions a les necessitats de les persones GLBT. De la mateixa manera, volem possibilitar un espai d’intercanvi d’experiències entre professionals afins al projecte i/o projectes similars (polítiques d’igualtat), com a instrument enriquidor del mateix.

Des d’H2O, col·lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual del Camp de Tarragona volem aconseguir la visibilitat integral i l’autogestió del col·lectiu, fent a les persones GLBT protagonistes del seu propi procés d’alliberament i lluita pels seus drets, fugint de models de tolerància i inserció social amb clares connotacions paternalistes o de gueto.

En queda exclòs tot ànim de lucre.