Memòria d’activitats

A continuació podeu accedir a les memòries que recullen els diversos serveis i accions socioeductaives dutes a terme pel Col·lectiu H2O a través de l’Espai Jove de Salut els darrers anys.

La prestació del servei s’ha realitzat conjuntament o amb la col·laboració de diverses institucions del territori.