Organització i gestió

En compliment de la Llei espanyola 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, fem pública la següent informació:

Dades legals de l’entitat

  • Nom de l’entitat: H2O Col.lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual del Camp de Tarragona.
  • Número de registre: 3453-J/4 – Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
  • Data d’inscripció: 24 de maig de 1999
  • Adreça: Martí Napolità, 7, 43201 Reus

Organigrama

  • Junta directiva. Presidida per la presidenta de l’entitat, Berta Mascaró.
  • Assemblea de l’entitat. Formada per totes les sòcies i els socis.
  • Consell de redacció de la revista COLORS. La persona responsable és Jordi Monner.
  • Espai Jove de Salut. Grup de treball format per tècnics especialitzats (remunerats). La persona tècnica responsable és Lluís Romero.

Junta directiva de l’entitat

Presidenta: Berta Mascaró Triedo (des de juliol de 2020)

A/e: bmascaro @ h2o.cat

Secretari: Sebas González Batalla (des de juliol de 2020)

A/e: sgonzalez @ h2o.cat

josepmariaVocal: Josep Maria Gimenez Garcia (des de setembre de 2012)

A/e: jmgimenez @ h2o.cat

Nascut a Reus, al llarg de la seva vida ha treballat en el món de la hostaleria i ha participat com a voluntari en una entitat de Barcelona. Actualment, és retirat del món laboral, però continua actiu pel que fa a la seva participació activa a la societat com vocal d’H2o.

.

IMG_20170612_003155Vocal: David Joanpere i Poblet (des de setembre de 2012)

A/e: djoanpere @ h2o.cat

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, actualment treballa com a tècnic de comunicació web. Ha participat en diversos moviments associatius, en un dels quals com a director de la revista d’informació local i de cultura del seu poble. Des de l’any 2004 està vinculat activament amb el Col·lectiu H2O.

Equip tècnic de l’Espai Jove de Salut

LluísLluís Romero Puigdengoles

A/e: salut @ h2o.cat

Diplomat en Treball Social i tècnic superior en Animació Socioultural i Integració Social, és el tècnic de salut de l’entitat. Vinculat al món del VIH des de 2006, és expert professional per la UNED en formació de mediadors per al recolzament amb persones amb VIH i actiu en la seva formació continuada pel que fa al counselling, l’educació sexual i l’atenció al VIH/Sida i altres infeccions de transmissió sexual. Actualment, està finalitzant un màster en sexologia i teràpia de parella.

ClàudiaClàudia Vinyals Hurtado

A/e: salut @ h2o.cat

Graduada en Treball Social i tècnic superior en Animació Sociocultural, és la tècnica de salut de l’entitat. En reciclatge constant, compta amb formació en l’àmbit de substàncies i consums en col·lectius de risc, educació sexual, VIH/Sida i altres infeccions de transmissió sexual.

Direcció de la revista ‘Colors del territori’ i encarregat d’atenció als mitjans de comunicació

Jordi MonnerJordi Monner i Faura

A/e: jmonner @ h2o.cat   – Tel: 638 087 624 (matí/tarda)

Editor i periodista, és director de la revista COLORS DEL TERRITORI des de la seva creació (el període 2007-2016 com a revista COLORS, editada exclusivament pel col·lectiu H2O, i des del 2017 com a revista COLORS DEL TERRITORI, editada conjuntament per H2O, TALCOMSOM, Colors de Ponent i LGTeBre). Al llarg de la seva trajectòria professional ha treballat com a periodista col·laborant a Ràdio 4, La Guìa del Ocio i el setmanari El Món i fundant Ràdio Cambrils, i com a script i editor a les editorials RBA, Ariel i Geoplaneta.

Estatuts de l’entitat

Estatuts de l’associació (actualitzats el 26 de gener de 2009).
Modificació: l’actual seu de l’entitat s’ubica al carrer Martí Napolità, 7, de Reus (CP: 43201).

Als estatuts podreu trobar informació respecte als fins de l’associació, els drets i deures de les persones associades, les causes que resultin amb la baixa d’un/a associat/da, el funcionament de l’assemblea general, el funcionament de la junta directiva, les funcions del/la president/a, del/la vicepresident/a, el/la tresorer/a i el/la secretari/a, la constitució d’un grup o àrea de treball, el règim econòmic, el règim disciplinari i el procés de dissolució.

Altres dades d’interès

Actualment el Col·lectiu H2O no disposa de cap directriu sobre paritat de gènere, graus de parentiu, retribucions o altres que afectin a la composició dels seus òrgans de govern.