Projectes finançats

 • Prestació del Servei de Salut de l’Oficina Jove del Tarragonès
 • Espai Jove de Salut Tarragona (inclou Rutes de promoció de la salut als Barris de Ponent)
 • Espai Jove de Salut del Vendrell
 • Prou Bullying al Vendrell
 • Revista ‘Colors del Territori’
 • Servei d’Ocupació de Catalunya – Garantia Juvenil
 • Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres – SAI TGN
 • Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual (PADS) de Reus

Àrea de Salut d’H2O

Prestació del Servei de Salut de l’Oficina Jove del Tarragonès

Des d’H2o gestionem el Servei de Salut de l’Oficina Jove del Tarragonès, que es troba ubicada a la Plaça Imperial Tarraco 1 de Tarragona, amb una atenció de 20 hores setmanals.

El Servei de Salut de l’Oficina Jove, té un abast comarcal, i dintre de les seves funcions, té assessorar al jovent de forma presencial, recollir els recursos i accions que es duen a terme a la comarca en matèria de salut jove, coordinar a través de taules de salut els agents implicats en la salut jove, i realitzar formacions de formadors.

El Servei de Salut de l’Oficina Jove del Tarragonès està finançat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona mitjançant un contracte servei amb el finançament de 15000€ anuals durant aquest 2016.

H2o gestiona el Servei de Salut de l’Oficina Joves del Tarragonès des de l’any 2010.

L’horari d’atenció és els dimarts de 9:30h a 14:00h i de 16:30 a 19:00h i els dijous i els divendres de 9:30h a 14:00h.

Per tal de contactar amb el servei es poden utilitzar les següent vies:

 • Correu electrònic: salut.tarragones@oficinajove.cat
 • Telèfon: 977 25 18 73 / 692 930 204

LOGOS SERVEI DE SALUT OJ

Espai Jove de Salut Tarragona

L’Espai Jove de Salut Tarragona, ofereix assessorament sobre temes que tinguin a veure amb la salut, es dinamitzen activitats per a joves relacionades amb la promoció d’hàbits saludables, la prevenció de conductes de risc i l’apropament al sistema sanitari i l’enxarxat associatiu als joves.

Són destinataris de les accions que es puguin concretar: joves que pertanyen a entitats (associacions, fundacions, associacions de veïns, casals, esplais…) i altres recursos i serveis del territori (centres d’ensenyament, IES, CAP, EBASP…).

Els objectius de l’Espai Jove de Salut Tarragona són:

 • Apropar a la població jove del municipi o la zona de referència el sistema sanitari i el teixit associatiu del Camp de Tarragona en relació a recursos referents a la salut.
 • Assessorar al jovent en els diferents àmbits de la salut que els poden afectar.
 • Promoure conductes saludables.
 • Esdevenir una figura referent per al jovent.
 • Facilitar a les persones usuàries, si escau, un llistat de recursos sanitaris existents o d’interès sobre temàtiques concretes.
 • Realitzar xerrades sobre prevenció de conductes de risc i promoció de la salut a l’Espai Jove de Salut H2O.
 • Establir contactes directes amb els diferents referents sanitaris i entitats per tal de donar a conèixer la seva figura i la seva tasca.
 • Informar a les persones usuàries o derivar a l’entitat pertinent sobre les consultes de salut que es realitzin.
 • Dotar a les persones usuàries d’estratègies per tal d’ajudar-les a resoldre necessitats i conflictes personals o interpersonals i orientar-les perquè puguin disposar dels recursos necessaris per afrontar el possible problema.

L’Espai Jove de Salut Tarragona està finançat a través del conveni amb la Regidoria de Salut, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Tarragona, i amb la supervisió i coordinació del Equip de Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona, mitjançant un contracte menor amb un import de 6000€ durant aquest 2016.

L’Espai Jove de Salut Tarragona és actiu des de l’any 2008.

Per tal de contactar amb l’Espai Jove de Salut Tarragona es poden utilitzar les següents vies:

 • Correu electrònic: salut@h2o.cat / ejovesalut@gmail.com

dossier

Rutes de promoció de la salut als Barris de Ponent

Dins del projecte Espai Jove de Salut Tarragona d’H2o, col•laborem amb el Projecte A Peu de Carrer de la Fundació Casal l’Amic. La finalitat del projecte és observar, detectar, prevenir i actuar davant les necessitats i demandes d’infants, adolescents, joves i les seves famílies dels Barris de Ponent de Tarragona (Campclar, El Pilar, Torreforta, Riuclar, Parc Riuclar, La Floresta, L’Albada i la Granja).

Els objectius d’aquesta col•laboració són:

 • Treballar la salut des d’una perspectiva preventiva.
 • Vincular la població atesa a l’Espai Jove de salut.
 • Conèixer nova població juvenil.
 • Facilitar el debat i la reflexió vers a temàtiques relacionades amb la salut.
 • Proporcionar informació sobre recursos de salut i altres activitats relacionades amb la salut si s’escau.
 • Donar resposta a les possibles consultes i demandes que els joves puguin plantejar.
 • Promocionar hàbits saludables.

Amb la participació de:

logo casal lamic

Espai Jove de Salut del Vendrell

L’Espai Jove de Salut del Vendrell és un punt d’informació juvenil situat al Casal Jove del Vendrell on s’ofereix atenció directa per tal d’oferir assessorament sobre temes que tinguin a veure amb la salut (sexualitat, VIH/SIDA, drogodependències, prevenció de la violència de gènere, trastorns de l’alimentació).

A banda de l’atenció directa al Casal Jove del Vendrell, també es realitzen formacions a joves de centres educatius del municipi, casa d’oficis i unitats d’escolarització compartida, entre altres.

Els objectius de l’Espai Jove de Salut del Vendrell són:

 • Apropar a la població jove del municipi o la zona de referència el sistema sanitari i el teixit associatiu del Vendrell en relació a recursos referents a la salut.
 • Assessorar al jovent en els diferents àmbits de la salut que els poden afectar.
 • Promoure conductes saludables.
 • Esdevenir una figura referent per al jovent.
 • Facilitar a les persones usuàries, si escau, un llistat de recursos sanitaris existents o d’interès sobre temàtiques concretes.
 • Realitzar xerrades sobre prevenció de conductes de risc i promoció de la salut a l’Espai Jove de Salut H2O.
 • Establir contactes directes amb els diferents referents sanitaris i entitats per tal de donar a conèixer la seva figura i la seva tasca.
 • Informar a les persones usuàries o derivar a l’entitat pertinent sobre les consultes de salut que es realitzin.
 • Dotar a les persones usuàries d’estratègies per tal d’ajudar-les a resoldre necessitats i conflictes personals o interpersonals i orientar-les perquè puguin disposar dels recursos necessaris per afrontar el possible problema.

L’Espai Jove de Salut del Vendrell està finançat mitjançant el conveni de col·laboració amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell amb un finançament de 6000€ durant el 2016.

L’Espai Jove de Salut del Vendrell és actiu des de l’any 2007.

Aquest servei es troba ubicat al Casal Jove del Vendrell, és a dir, al carrer Isidre Ribas, 5 del Vendrell. L’horari d’atenció és els dilluns i els dijous de 16:00h a 19:00h.

LOGOS VENDRELL

Prou Bullying al Vendrell

Aquest projecte, contextualitzat en un marc escolar i/o d’espai juvenil, busca donar resposta i cobertura a qualsevol infant, jove i/o adolescent, familiar o persona interessada que estigui en situació d’assetjament o en tingui coneixença d’alguna.

El servei es formalitza mitjançant una atenció telefònica (també via Whatsapp, 633 336 220) o asincrònica (correu electrònic, bullyingvendrell@gmail.com) i consisteix en:

 • Oferir una primera acollida.
 • Recollir la demanda de la persona usuària.
 • Realitzar un treball específic segons la demanda.
 • Derivar als serveis específics si la persona així ho desitja.

El projecte també té una vessant preventiva que consisteix a realitzar intervencions de formació i informació als i les joves del Vendrell dins del seu àmbit educatiu: instituts Mediterrània, Baix Penedès i Andreu Nin; UEC, l’EINA, Escola de Turisme, Centre de Dia Pere Mata, i Residència Sta. Teresa de Ventall.

Prou Bullying al Vendrell es troba contemplat dins del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Vendrell i es desenvolupa des de l’abril del 2016.

Revista ‘Colors del Territori’

Des de la seva primera edició fins l’última, la revista és una eina informativa amb la que pretenem:

 • Normalitzar i visibilitzar la realitat LGTBI.
 • Treballar pel reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI.
 • Lluitar contra l’homofòbia i la transfòbia.
 • Trencar l’esquema de la societat heteropatriarcal i els estereotips homòfobs.
 • Ser un referent a l’hora de parlar de la realitat LGTBI al territori.

La revista, al llarg de les seves edicions, s’ha finançat amb la col·laboració de:

 • El Departament d’Acció Social i Ciutadania, durant els anys 2007 (primera edició), 2008, 2009 i 2010. Amb un finançament de 1.000 € per any.
 • L’Institut Català de les Dones l’any 2008 (segona edició).
 • El Departament de Benestar Social i Família, durant els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Amb un finançament de 1.000 € per any.
 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l’any 2016. Amb un finançament de 2.000 €.

Des de la primera edició l’any 2007 fins la desena l’any 2016, la revista s’ha anomenat “Colors”. Però, arrel el treball d’edició conjunt de diferents entitats i l’assemblea del setembre de l’any 2016, la revista ha passat a anomenar-se “Colors del Territori”. D’aquesta forma, la titularitat legal de la revista i la seva administració és únicament d’H2O, però l’edició conjunta està conformada per les entitats: TALCOMSOM de Vic, Terres de Ponent de Lleida, LGTeBre de Tortosa i la pròpia H2O.

L’accés a la revista és gratuït, ja sigui en format digital des d’aquesta mateixa web com en format paper en diversos punts de Catalunya com són: l’Oficina Jove del Tarragonès, Casal Despertaferro de Reus, Centre de Lectura de Reus, biblioteques públiques de Catalunya, etc.

Servei d’Ocupació de Catalunya – Garantia Juvenil

H2O participa en la iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil a través del programa de Garantia Juvenil oferint-se com a entitat contractant i sent beneficiària de la subvenció corresponent.

L’any 2016 H2O va presentar una oferta en el marc d’unes pràctiques remunerades amb un contracte de sis mesos de durada (del novembre del 2016 al maig del 2017). En general, la persona contractada desenvolupa tasques de suport a la salut i de promoció de la diversitat afectivo-sexual. Resultat d’aquesta participació, H2O ha estat subvencionada amb 11.000€.

Aquesta participació ha estat possible gràcies al suport de:

Logos_generalitat

Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres – SAI TGN

Des del maig del 2017 H2O gestiona aquest nou servei a la ciutat de Tarragona. Des del SAI es pretén oferir una atenció holística a les necessitats de les persones del col·lectiu LGTBIQ de la ciutat de Tarragona, a més de treballar per la prevenció i la sensibilització respecte les conductes discriminatòries i de violència.

Els objectius generals del SAI són:

 • Conèixer i visibilitzar la realitat del col·lectiu LGTBIQ a la ciutat de Tarragona, fent sensibilització i prevenció envers l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 • Donar suport i atenció a les diversitats sexuals i de gèneres en els diferents àmbits i, amb especial incidència, en l’àmbit escolar per la prevenció de l’assetjament.

Per tal de poder complir amb els objectius, el servei s’estructura en els següents blocs:

 • Primera acollida (primer contacte via presencial, telefònic o telemàtic)
 • Atenció psicològica (amb col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)
 • Atenció i prevenció del Bullying homofòbic (atenció presencial, telefònica i telemàtica i accions educatives en els propis centres, entre altres)
 • Sensibilització ciutadana, comunitària i social (accions públiques de sensibilització i formació, i de suport específic a sectors concrets, entre altres)

El Servei d’Atenció a les Diversitats Sexuals i de Gèneres de la ciutat de Tarragona està finançat mitjançant un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Polítiques per la Igualtat amb una dotació econòmica de 5000€ per aquest any 2017.

Aquest servei es troba ubicat al Servei de Salut de l’Oficina Jove del Tarragonès, és a dir, a la Plaça Imperial Tarraco 1 de Tarragona. L’horari d’atenció és els dimecres de 10:00h a 14:00h.

Per tal de contactar amb el servei es poden utilitzar les següent vies:

 • Correu electrònic: sai@tarragona.cat
 • Telèfon: 692 930 204

logos SAI

Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual (PADS) de Reus

Des del maig del 2017 H2O col·labora amb aquest nou servei de la ciutat de Reus. Des del PADS de Reus es pretén informar i assessorar, tant a entitats com a la ciutadania, pel que fa als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI).

Els objectius del PADS són:

 • Oferir un servei d’atenció de proximitat a les persones LGBTI i aquelles que s’hi adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
 • Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI tot fent un acompanyament eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i les seves necessitats.
 • Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials per agilitar i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
 • Sensibilitzar la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei.
 • Donar a conèixer aquest servei a les persones LGBTI i a les persones que ho necessitin.
 • Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
 • Oferir informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments del territori.

Aquest servei es troba ubicat al Casal de les Dones de Reus (Plaça de la Patacada, 9) i el seu horari d’atenció és els dimecres de 9:00h a 14:00h i de 17:00h a 19:30h.

La col·laboració d’H2O amb el PADS de Reus està formalitzada mitjançant un contracte menor amb l’Ajuntament de Reus, amb un import de 2000€ per l’any 2017.

Ajuntament de Reus